Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

18 March 2020

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ut tortor sit amet ex iaculis rhoncus ac quis est. Nullam lobortis ligula eget augue consectetur mattis.

19 March 2020

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Aliquam ut tortor sit amet ex iaculis rhoncus ac quis est.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Aliquam ut tortor sit amet ex iaculis rhoncus ac quis est.

De SARS-CoV-2 Rapid Antibody leveren we uitsluitend aan de zorg. Bij twijfel hierover behouden we het recht voor om de aanvraag niet te honoreren. De SARS-CoV-2 Rapid Antibody test dient te allen tijde door een zorgverlener uitgevoerd te worden in een laboratorium of Point of Care (dichtbij de patiënt) setting. De zorgverlener dient zich gekwalificeerd en bekwaam te achten om de test af te nemen en om de uitslag van de test te communiceren aan de persoon die wordt getest. De uitslag van de test dient geïnterpreteerd te worden door de zorgverlener en zou beïnvloed kunnen worden door de kwaliteit van de afname en de klinische en epidemiologische context van de persoon die wordt getest. De zorgverlener zal de uitslag van de test, zo mogelijk, verwerken in een digitale oplossing om bij te dragen aan het overzicht van verspreiding van COVID-19 in Nederland.

19 March 2020

11:30am - 12:00pm

Aliquam ut tortor sit amet ex iaculis rhoncus ac quis est.

12:30pm - 1:00pm

Aliquam ut tortor sit amet ex iaculis rhoncus ac quis est.

1:30pm - 2:00pm

Aliquam ut tortor sit amet ex iaculis rhoncus ac quis est.

Roche Diagnostics International

Aliquam ut tortor
Sit amet ex
Iaculis rhoncus
Ac quis est

Vul uw gegevens in om een offerte aanvraag te plaatsen