Roche Diagnostics – sydän edellä

Your time is precious

We help you use it wisely

The Power of Biomarkers

Key Learnings

 • Biomarkers change decades earlier
 • CSF Biomarkers
 • Biomarkers support patient care
 1. World Health Organization
 2. Roffi, M. et al. (2016). Eur Heart J 37(3), 267-315
 3. Rutten et al.
 4. Ponikowski et al. (2016). Eur J Heart Fail. 18:891-975
 5. Yancy et al. (2017). Circulation. 136(6):e137-e161

The power of Biomarkers

CSF Biomarkers are well established

Amyloid beta (1-42) (Abeta42), phosphorylated tau (pTau) and total Tau (tTau) SCF biomarkers have been used in the research field for over 20 years.

In 2018, the National Institute of Ageing - Alzheimer's Association (NIA-AA) provided an unbiased, classification scheme, the AT(N), that recognized three general groups of biomarkers based on the nature of the pathological process that each measures.
NIA-AA has included Abeta42, pTau and tTau CSF biomarkers as core biomakers to aid in diagnosis of MCI and AD.

The power Elecsys precision:

Results become reliable with Elecsys

Amyloid beta (1-42) (Abeta42), phosphorylated tau (pTau) and total Tau (tTau) SCF biomarkers have been used in the research field for over 20 years.

In 2018, the National Institute of Ageing - Alzheimer's Association (NIA-AA) provided an unbiased, classification scheme, the AT(N), that recognized three general groups of biomarkers based on the nature of the pathological process that each measures.
NIA-AA has included Abeta42, pTau and tTau CSF biomarkers as core biomakers to aid in diagnosis of MCI and AD.

The power of Biomarkers

CSF Biomarkers are well established

Amyloid beta (1-42) (Abeta42), phosphorylated tau (pTau) and total Tau (tTau) SCF biomarkers have been used in the research field for over 20 years.

In 2018, the National Institute of Ageing - Alzheimer's Association (NIA-AA) provided an unbiased, classification scheme, the AT(N), that recognized three general groups of biomarkers based on the nature of the pathological process that each measures.
AAQC program rounds results (CV%)

The power of Biomarkers

CSF Biomarkers are well established

Amyloid beta (1-42) (Abeta42), phosphorylated tau (pTau) and total Tau (tTau) SCF biomarkers have been used in the research field for over 20 years.

In 2018, the National Institute of Ageing - Alzheimer's Association (NIA-AA) provided an unbiased, classification scheme, the AT(N), that recognized three general groups of biomarkers based on the nature of the pathological process that each measures.
> 3000 instruments placed worldwide

NIA-AA has included Abeta42, pTau and tTau CSF biomarkers as core biomakers to aid in diagnosis of MCI and AD.

The power of Biomarkers

CSF Biomarkers are well established

Download brochure
50 years Roche Clinical
Chemistry
Clinical Chemistry
Specific Proteins
Substrate
Enzymes
Therapeutic Drug Monitoring
Drug of Abuse testing
Calibrators and controls

The power of Biomarkers

CSF Biomarkers are well established

Amyloid beta (1-42) (Abeta42), phosphorylated tau (pTau) and total Tau (tTau) SCF biomarkers have been used in the research field for over 20 years.

In 2018, the National Institute of Ageing - Alzheimer's Association (NIA-AA) provided an unbiased, classification scheme, the AT(N), that recognized three general groups of biomarkers based on the nature of the pathological process that each measures.
NIA-AA has included Abeta42, pTau and tTau CSF biomarkers as core biomakers to aid in diagnosis of MCI and AD.
Amyloid beta (1-42) (Abeta42), phosphorylated tau (pTau) and total Tau (tTau) SCF biomarkers have been used in the research field for over 20 years.

Roche Diagnostics tarjoaa ratkaisuja sydän- ja verisuonitautien hoitopolun jokaiseen vaiheeseen.

Roche Diagnostics on ollut sydän- ja verisuonitautien in vitro -diagnostiikan edelläkävijä yli 30 vuotta. Pyrimme jatkuvasti parantamaan testiemme suorituskykyä, tuloksia ja luotettavuutta. Tavoitteemme on entistä varmempi ja varhaisempi kliininen päätöksenteko ja potilaiden parempi hoito. Kiinnitämme erityistä huomiota tehokkuuteen ja kustannusten hallintaan kehittämällä nykyaikaisia, digitaalisia ratkaisuja.

Tehokkaita ja luotettavia ratkaisuja sydän- ja verisuonitautienhoitopolun jokaiseen vaiheeseen

cobas h 232 -vieritestijärjestelmän avulla näet sydänmerkkiaineet yhdellä silmäyksellä. NT-proBNP-, Troponiini T - ja D-dimeeri-määritykset auttavat sinua tekemään päätöksen nopeasti.
CoaguChek®-tuoteperheestä löydät INR-mittarin sekä ammattikäyttöön että omaseurantaan.

CoaguChek®-järjestelmä on kokonaisvaltainen ratkaisu INR-seurantaan

CoaguChek®-järjestelmän avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat tehdä välittömiä, tietoon perustuvia korjauksia antikoagulaatiohoitoon siten, että potilaan elämä ei juurikaan häiriinny.

INR-mittari

CoaguChek® Pro II – tehokas työväline kliiniseen käyttöön

Uuden sukupolven INR-mittari soveltuu ensihoitoon, päivystykseen, leikkaussaliin, teho-osastolle, laboratorioon, INR-klinikoille ja kotisairaanhoitoon. Se eliminoi kirjausvirheet, tehostaa hoitoprosessia ja lisää potilasturvallisuutta. Mittarilla voi tehdä kaksi testiä: aPTT- ja PT-tulokset antavat paremman kokonaiskuvan hyytymisjärjestelmän tilasta. CoaguChek® Pro II:n mahdollistama automaattinen tiedonsiirto vastaa nykyajan terveydenhuollon tarpeisiin.

CoaguChek® Pro II INR-mittari ammattikäyttöön

Katso video

CoaguChek® Pro II akuuttitilanteissa

Lataa esite

CoaguChek® Pro II kotisairaanhoidossa

Lataa esite

CoaguChek® Pro II laboratorioissa ja INR-klinikoilla

Lataa esite

Hyödynnä Roche Diagnosticsin laskuria

Roche Diagnosticsin kehittämän terveystalousmallinnuksen avulla saat selville, minkälaiset kustannussäästöt sinun on mahdollista saavuttaa sydän- ja verisuonitautien hoidossa.

Laskuri näyttää muun muassa kuinka paljon antikoagulaatiopotilaita on eri kunnissa ja miten tilanne tulee kehittymään väestörakenteen muuttuessa. Työkalun tiedot päivitetään kerran vuodessa ja ne perustuvat KELA:n ja THL:n tilastoihin.

Prostate Cancer - a reminder of why we need to discuss screening with patients

Most common cancer in
Australian men 
with 19,000 new
cases diagnosed each year1
3500 deaths are attributed to
prostate cancer each year in
Australia2

The 5-year survival rates for prostate cancer are:3

Almost 100% if treated while the cancer is local/regional

Reduced to 30% once the cancer has spread to other parts of the bodyStart the conversation with your patients today

sauvakävely

Yhteistyötä potilaan parhaaksi

cobas h 232 POC – vieritestijärjestelmä nopean päätöksenteon tueksi

cobas h 232 POC -laitteella tehtävään pikatestiin (8–12 minuuttia) muodostuu kaksi näkyvää merkkiviivaa, mikäli näytteessä on tutkittavaa yhdistettä (kontrolli- ja testiviiva). Testiviivan voimakkuus on suoraan verrannollinen tutkittavan analyytin pitoisuuteen näytteessä. Laitteessa oleva kamera-anturi detektoi molemmat merkkiviivat ja mikroprosessori muuntaa testiviivan antaman signaalin numeeriseksi tulokseksi.

Katso opetusvideo ja tutustu cobas h 232 POC -laitteeseen lähemmin. Ladattavasta taskuoppaasta löydät testikohtaiset raja-arvot ja tietoa diagnostisista algoritmeista.

Usefulness of PSA testing

In some cases, when deciding whether or not to PSA test it might be useful to project forward in time to consider what might happen after a PSA test result is received.7 For example:

 • How would the PSA result alter management of the patient?
 • If the PSA level was normal, would your patient be reassured? If not, would testing have been useful?
 • If the test showed a raised PSA level, what would the next steps be? How would your patient react to this finding
 • What is his attitude to undergoing biopsy? If the patient is keen for a biopsy whatever the PSA test result, is PSA testing relevant?
 • If a slow-growing prostate cancer was detected, would your patient want treatment? What is his attitude towards his future health and quality of life? Is he set against any form of treatment? Are the potential side effects of active treatment (including erectile problems, loss of fertility and incontinence) likely to be a barrier to him accepting certain treatment options?

Does the answer to any of the above questions help you decide whether or not a PSA test might be useful?

Usefulness of PSA testing


NT-proBNP sydämen vajaatoiminnan diagnosointiin tai poissulkuun

NT-proBNP on vakiintunut ja erittäin luotettava merkkiaine akuutin ja kroonisen sydämen vajaatoiminnan diagnosointiin ja ennusteen tekemiseen. Sitä käytetään epäillyn systolisen sydämen vajaatoiminnan diagnosoimisessa. Duodecimin Käypä hoito -suosituksen (2017) mukaan sydämen vajaatoiminnan diagnostiikassa natriureettiset peptidit (NP) ovat keskeisessä asemassa jatkotutkimuksiin ohjaamisessa, ja sydämen vajaatoimintaa epäiltäessä suositellaan mittaamaan NP-pitoisuus. Diagnoosi tulee varmentaa sydämen ultraäänitutkimuksella.

 • NT-proBNP on kustannustehokas, luotettava määritys, joka parantaa hoitotuloksia.
 • Vertailukelpoiset tulokset ja raja-arvot kaikilla cobas®-immunokemian analysaattoreilla ja Rochen vierianalytiikkamittareilla.
 • In vivo- ja in vitro -stability mahdollistavat tehokkaan testaamisen ja työnkulun erityisesti sairaalan ulkopuolella.
 • NT-proBNP soveltuu sydämen vajaatoiminnan biomerkkiaineeksi sakubitriili- valsartaaniyhdistelmähoitoa saavilla potilailla.

Troponiini T akuutin sydäninfarktin varhaisen diagnosoinnin apuna

Troponiini T:n tason nousu tai lasku on tärkeä diagnosointikriteeri korkean riskin potilaille, joilla on sydäninfarkti ilman ST-nousua (NSTEMI). Roche CARDIAC POC Troponin T -testi tukee akuutin sydäninfarktin varhaista diagnosointia.

Yhteisen standardisoinnin ja tulosten vertailukelpoisuuden vuoksi Roche CARDIAC POC Troponin T -testiä voidaan käyttää yhdessä Elecsys® Troponin T high-sensitive -laboratoriotestien ja akuutin sydäninfarktin nopean rule-out/rule-in -tunnin algoritmin kanssa.

D-dimeeri syvän laskimotukoksen (SLT) ja keuhkoembolian (KE) poissulkuun

European Society of Cardiology (ESC) suosittelee, että päivystykseen tuotavan potilaan tilan arviointi aloitettaisiin mittaamalla D-dimeeri ja arvioimalla syvän laskimotukoksen tai keuhkoembolian todennäköisyys esitietojen ja potilaan tilan perusteella.

D-dimeeri on nopea ja luotettava poissulkutesti, kun epäillään syvää laskimotukosta tai keuhkoemboliaa (yhdessä todennäköisyysarvion kanssa).

Duodecimin Käypä hoito -suosituksen ”Laskimotukos ja keuhkoembolia” (2016) mukaan D-dimeeritesti sopii SLT:n ja KE:n sulkemiseen pois potilailla, joilla tukoksen todennäköisyys on enintään kohtalainen. KE-potilaalla diagnoosivaiheessa todettu plasman suuri D-dimeeripitoisuus korreloi lisääntyneeseen kuolemanriskiin.

Kun SLT:n tai KE:n todennäköisyys arvioidaan riskipisteytyksellä enintään kohtalaiseksi ja D-dimeeritulos on negatiivinen, on negativiinen ennustearvo (NPV) 100 %.

NT-proBNP – vakiintunut ja luotettava merkkiaine

NT-proBNP-testillä sydämen vajaatoiminta havaitaan jo varhaisessa vaiheessa. Se on diagnosoinnin ensimmäinen toimenpide ennen sydämen kaikukuvausta sekä akuutissa että kroonisessa sydämen vajaatoiminnassa.

Troponiini T

Roche CARDIAC POC Troponin T -testi on käytössä Århusin yliopistollisessa sairaalassa ja sen ambulansseissa.

nuotio

Laskimotukos ja keuhkoembolia

Syvän laskimotukoksen (SLT) ja keuhkoembolian (KE) taudinkuva vaihtelee oireettomuudesta hengenvaaralliseen verenkierron ja happeutumisen häiriöön tai äkkikuolemaan.

Lue Käypä hoito -suositus

Etämittaus parantaa Esan elämänlaatua

Kuusi vuotta aivoinfarktin jälkeen Esa Karjalainen elää täyttä elämää. Hän seuraa etämittarin avulla veren hyytymisarvoja ja elintärkeän lääkityksen oikeaa tasoa. Etämittauksen ansiosta Esan ei tarvitse käydä laboratoriossa mittauttamassa arvojaan, joten hän voi nauttia eräretkistä ilman stressiä.

Etämittaus mahdollistaa unelmien eläkepäivät

Eläkepäivistä nauttiva Jaakko Nieminen voi golfata milloin ja missä tahansa, koska hän hoitaa terveyttään etämittauksen avulla. “Terveysaseman sairaanhoitaja toimii tukihenkilönäni. Hän seuraa tuloksia ja puuttuu tarpeen vaatiessa asiaan. Yhdessä olemme hyvä tiimi.”

Varmempia päätöksiä varhaisemmassa vaiheessa

Nykyaikaiset laitteet ja testit

tapaaminen

Tietoa hoitopäätöksen tueksi nopeasti. Tehosta hoitoprosessia ja lisää potilasturvallisuutta. cobas h 232 -vieritestijärjestelmä ja CoaguChek-tuoteperhe tarjoavat tehokkaita ja luotettavia ratkaisuja sydän- ja verisuonitautien hoitopolun jokaiseen vaiheeseen.

Enemmän aikaa potilastyöhön

hoitaja

Pyrimme parantamaan potilaiden hoitoa kehittämällä sydän- ja verisuonitautien diagnosointia, hoitoa ja omaseurantaa. Kiinnitämme erityistä huomiota laitteidemme käytettävyyteen. cobas h 232 -vieritestijärjestelmä ja CoaguChek-tuoteperhe tarjoavat molemmat helppokäyttöistä ja luotettavaa teknologiaa.

Risk Factors – Local guidelines


Australian Guidance

Age

Above-average risk

Consensus-based recommendation for men whose risk of prostate cancer is estimated to be at least 2.5–3 times higher than average due to the presence of risk factors (e.g. a brother diagnosed with prostate cancer, particularly if younger than 60 years at diagnosis), and who decide to undergo testing after being informed of the benefits and harms, offer testing every 2 years from age 45–69 years.4

Family history of prostate cancer

High Risk

For men whose risk of prostate cancer is estimated to be at least 9–10 times higher than average due to the presence of risk factors (e.g. father and two brothers diagnosed with prostate cancer), and who decide to undergo testing after being informed of the benefit and harms, offer testing every 2 years from age 40–69 years.4

Comorbidity / treatment preference

Screening is not recommended for men unable or unwilling to tolerate treatment.

Expected benefits and harms

Informing men of the benefits and harms of testing is a key component of the recommendations regarding PSA testing.4


Do the above guidelines help you decide whether or not a PSA test might be useful?

Osa sydänpotilaista hoidetaan jatkossakin varfariinilla

CoaguChek®-tuoteperhe on kokonaisvaltainen ratkaisu INR-seurantaan.

mittari

Uuden sukupolven INR-mittari ammattikäyttöön – CoaguChek® Pro II

CoaguChek® Pro II -mittari antaa laboratoriotasoisen INR-tuloksen noin minuutissa, jonka jälkeen tulos siirtyy suoraan potilastietojärjestelmään joko QR-koodin avulla tai WLAN-verkossa. CoaguChek® Pro II sopii käytettäväksi INR-poliklinikoilla, kotisairaanhoidossa, ambulansseissa, päivystyksessä, leikkaussalissa ja teho-osastolla – sen avulla laboratoriotasoiset aPTT- ja PT-tulokset ovat hoitohenkilökunnan käytettävissä kaikissa hoitopisteissä yhtä aikaa.

Lataa opas
omamittari

INR-omamittaus missä ja milloin tahansa – CoaguChek® INRange

CoaguChek® INRange on INR-seurannan uusi standardi, joka mahdollistaa omamittauksen missä ja milloin tahansa. CoaguChek® INRange hyödyntää bluetooth-teknologiaa ja toimittaa tulokset ammattilaisten hoitopäätöksen tueksi reaaliajassa. Omahoito on kustannustehokasta, se parantaa hoitoon sitoutumista ja vähentää kuolleisuutta ja komplikaatioita. Telelääketieteen avulla saavutetaan yli 100 miljoonan euron säästö verenohennuslääkityksen seurannassa vuosittain.

Lataa opas
vieritestijärjestelmä

cobas h 232 POC – vieritestijärjestelmä ambulanssikäyttöön ja sydänklinikoille

cobas h 232 POC -vieritestijärjestelmän avulla näet sydänmerkkiaineet yhdellä silmäyksellä. NT-proBNP-, Troponiini T - ja D-dimeerimääritykset auttavat sinua tekemään päätöksen nopeasti.

Tutustu vieritestijärjestelmään

Katso webinaaritallenne PT/INR-testauksesta

Englanninkielisessä PT/INR Testing: Calibration, Correlation, Concordance -webinaarissa filosofian tohtori Marcia L. Zucker käsittelee INR-standardin puuttumista, eri testausmenetelmillä saatujen tulosten vaihtelua ja sitä, miten potilaille voidaan varmistaa paras mahdollinen hoito testitulosten vaihtelusta huolimatta.

Katso webinaaritallenne
persilja

Tromboplastiinin vaikutus INR-arvoihin

CoaguChek® INR -arvot korreloivat hyvin myös muiden, ihmisen rekombinantteja tromboplastiineja käyttävien, järjestelmien INR-arvojen kanssa.

Lataa vertailu
metsässä

Kohti tuettua omahoitoa – katso prosessikuvaus

Miten INR-seuranta aloitetaan omahoidossa? Miten potilaat valitaan omahoitoon? Mitä resursseja tarvitaan? Olemme koonneet kattavan paketin, josta löydät sekä prosessikuvauksen että päätöksentekoa tukevan kriteeristön.

Lataa opas
syksy

INR-klinikkatoiminnan prosessikuvaus – näin sydänklinikka rakennetaan

Mistä lähdetään liikkeelle? Miten käynnistetään toimiva INR-poliklinikka? Mitä vaatii hyvin toimiva ja turvallinen hoitomalli? Laadimme prosessikuvauksen, jossa hyödynsimme Keravan ja Mäntsälän terveyskeskusten INR-klinikoiden toiminnan suunnittelu- ja toteutustietoja.

Lataa opas

One Roche Days 2020 – vaikuta sisältöön!

Suunnittelemme parhaillaan vuoden 2020 asiakastapahtumaamme. Haluamme tarjota asiakkaillemme alamme ajankohtaisimman tiedon ja esitellä uusimmat innovaatiomme.

Mitä sinä haluaisit kuulla ja nähdä tapahtumassamme? Laita meille viestiä. Voit samalla tilata uutiskirjeemme – näin saat kätevästi muistutuksen tapahtumasta sähköpostiisi.

kahvitauko

INR-omahoito tarjoaa parhaat hyödyt potilaalle, hoitohenkilökunnalle ja yhteiskunnalle

INR
omahoito

LAATU

Turvallisempi ja tehokkaampi

Potilaan ymmärrys lääkityksestä ja hoitoon sitoutuminen paranee

Potilas vapautuu laboratoriomatkoista

AK-lääkityksen toimivuus ja hoitomyönteisyys seurannassa

KUSTANNUKSET

Potilaalle pienemmät kustannukset

Kunnalle/shp:lle pienemmät kustannukset

Yhteiskunnalle pienemmät kustannukset

Suora
AK lääke

LAATU

Turvallisempi ja tehokkaampi

Potilaan ymmärrys lääkityksestä ja hoitoon sitoutuminen paranee

Potilas vapautuu laboratoriomatkoista

AK-lääkityksen toimivuus ja hoitomyönteisyys seurannassa

KUSTANNUKSET

Potilaalle pienemmät kustannukset

Kunnalle/shp:lle pienemmät kustannukset

Yhteiskunnalle pienemmät kustannukset

Laboratoriokäynti
+ algoritmi (puh/SMS)

LAATU

Turvallisempi ja tehokkaampi

Potilaan ymmärrys lääkityksestä ja hoitoon sitoutuminen paranee

Potilas vapautuu laboratoriomatkoista

AK-lääkityksen toimivuus ja hoitomyönteisyys seurannassa

KUSTANNUKSET

Potilaalle pienemmät kustannukset

Kunnalle/shp:lle pienemmät kustannukset

Yhteiskunnalle pienemmät kustannukset

Vertailun pohjana: Laboratoriokäynti + puhelu/tekstiviesti

Verenohennuslääkityksen hoitokustannukset Suomessa vuosittain

kustannustaulukko

Beyond the PSA

PSA results can inform risk assessments for prostate cancer but they cannot categorically identify cancer or rule it out. There are no specific normal or abnormal levels of PSA in the blood and levels can vary between men and even within the same individual.10


If the PSA test reveals a high value

Generally, PSA levels above 3 or 4 ng/ml may indicate a need for further evaluation/referral.7,9-11 For example, digital rectal examinations also help to inform a diagnosis of prostate cancer, although biopsy is needed for confirmation, and to grade any cancer found using the Gleason score.5,12 Further staging work-up – for example with computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI) or transrectal ultrasound – may be warranted.

Risk of finding prostate cancer at biopsy11
PCA_HCP_Bar_Graph_1.png
PSA value in blood (ng/ml)

Importantly, in addition to possibly indicated prostate cancer, an elevated PSA level could also be:7,10,11

 • Due to a different medical issue; for example, benign prostate hyperplasia, urinary tract infection or prostate infection
 • An artefact of the patient’s age
 • A temporary spike
 • A false positive result 
A repeat screen may be needed to confirm a high PSA level found in a single test.5
The higher the PSA, the greater the likelihood that the man has prostate cancer.10 Continuous rises in PSA levels are also more likely to be indicative of a prostate cancer.10


PCFA has developed a range of evidence-based resources to assist men, their partners and families following diagnosis of prostate cancer, and to help raise awareness of prostate cancer in the wider community: Prostate Cancer Foundation of Australia: Guide to Resource

For further information please visit Prostate Cancer Foundations Australia: https://www.prostate.org.au/

References:
1. Understanding Prostate Cancer Booklet - Cancer Council - https://www.cancer.org.au/assets/pdf/understanding-prostate-cancer-booklet - Accessed September 2021
2. Do You Need the Test - http://psatesting.org.au/info/ - accessed September 2021
3. U.S. Preventive Services Task Force. Final recommendation statement Prostate Cancer Screening. www.uspreventive-servicestaskforce.org accessed July 2020
4. PSA Testing and Early Management of test-detected prostate cancer. Clinical Practice Guidelines. Prostate Cancer Foundation of Australia and Cancer Council Australia. Published: 20 January 2016
5. Mottet N et al. EAU-ESTRO-SIOG guidelines on prostate cancer: Part 1: screening, diagnosis and local treatment with curative intent. Eur Urology 2017;71:618–29.
6. Auvinen A et al. Absolute effect of prostate cancer screening: balance of benefits and harms by center wi hin the European Randomized Study of Prostate Cancer Screening. Clin Cancer Res 2016;22(1):243–9.
7. Prostate Cancer UK. Prostate Information. about Prostate Cancer. www.prostatecanceruk.org accessed July 2020
9. Kakehi Y et al. Evidence-based clinical practice guideline for prostate cancer (summary: Japanese Urological Associ-ation, 2016 edition). Int J Urology 2017;24:648–66.
10. National Cancer Institute. Prostate-Specific Antigen (PSA) est. www.cancer.gov accessed July 2020
11. Prostate Cancer Research Foundation. What is PSA? www.prostatecancer-riskcalculator.com/psa-test accessed December 2019
12. Cancer Council NSW. Staging and prognosis for prostate cancer. April 2020

DISCLAIMER. This website contains information on products that are targeted to a wide range of audiences. Please be aware that Roche Diagnostics Australia Pty Limited does not take any responsibility for accessing that information that may not comply with any legal process, regulation, registration, or usage in the country of your origin. Please also be aware that the information on this website should not be used to diagnose, treat, cure or prevent any disease without the advice of a qualified medical professional, and does not replace medical advice or a medical examination.

Visit Roche Diagnostics Australia

© 2021 Roche Diagnostics

Roche Diagnostics Australia Pty Limited
ABN 29 003 001 205
2 Julius Avenue North Ryde NSW 2113 Australia
Phone: 02 9860 2222

Privacy policy | Legal statement