Roche Diagnostics

Evento exclusivo para profesionales de la salud

Regístrate en el evento: "La búsqueda de las fusiones NTRK - Del descubrimiento al tratamiento"

El próximo miércoles 17 de noviembre, de 16.00h a 18.45h, se celebrará el evento “La búsqueda de las fusiones NTRK - Del descubrimiento al tratamiento”, organizado por ROCHE SL., de la mano de expertos en la materia.


Los ponentes que compartirán su tiempo con nosotros serán:

Adriana Rubio

Adriana Rubio

Directora General

Roche Diagnostics España

Sandra Peregrín

Dra. Sandra Peregrín, PhD

Responsable Medicina Personalizada

Roche Diagnostics España

Mariano Barbacid

Dr. Mariano Barbacid, PhD

AXA-CNIO Professor of Molecular Oncology

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)

Spanish National Cancer Research Center

Dr. Fernando López-Ríos

Dr. Fernando López-Ríos, MD, PhD

Servicio de Anatomía Patológica

Hospital Universitario 12 de Octubre
DR. LUIS PAZ-ARES

Dr. Luís Paz-Ares, MD, PhD

Jefe de Servicio de Oncología Médica

Hospital Universitario 12 de Octubre


La agenda programada para el evento será:

16.00h-16.15h
Bienvenida e introducción
Adriana Rubio – Directora General, Roche Diagnostics España

16.15h-16.30h
Presentación de los ponentes
Dra. Sandra Peregrín, PhD – Responsable Medicina Personalizada, Roche Diagnostics España

16.30h-16.50h
El descubrimiento de los oncogenes TRK - Una perspectiva histórica
Dr. Mariano Barbacid, PhD - AXA-CNIO Professor of Molecular Oncology

16.50h-17.10h
La búsqueda de las fusiones NTRK en la práctica clínica
Dr. Fernando López-Ríos, MD, PhD - Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitario 12 de Octubre

17.10h-17.30h
La inhibición de NTRK en la práctica clínica trasciende al tipo tumoral
Dr. Luís Paz-Ares, MD, PhD - Jefe de Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario 12 de Octubre

17.30h-18.15h
Mesa redonda

18.15h-18.35h
Preguntas

18.35h-18.45h
Cierre


¡Regístrate ahora!


Tehokkaita ja luotettavia ratkaisuja sydän- ja verisuonitautienhoitopolun jokaiseen vaiheeseen

cobas h 232 -vieritestijärjestelmän avulla näet sydänmerkkiaineet yhdellä silmäyksellä. NT-proBNP-, Troponiini T - ja D-dimeeri-määritykset auttavat sinua tekemään päätöksen nopeasti.
CoaguChek®-tuoteperheestä löydät INR-mittarin sekä ammattikäyttöön että omaseurantaan.

INR-mittari

CoaguChek® Pro II – tehokas työväline kliiniseen käyttöön

Uuden sukupolven INR-mittari soveltuu ensihoitoon, päivystykseen, leikkaussaliin, teho-osastolle, laboratorioon, INR-klinikoille ja kotisairaanhoitoon. Se eliminoi kirjausvirheet, tehostaa hoitoprosessia ja lisää potilasturvallisuutta. Mittarilla voi tehdä kaksi testiä: aPTT- ja PT-tulokset antavat paremman kokonaiskuvan hyytymisjärjestelmän tilasta. CoaguChek® Pro II:n mahdollistama automaattinen tiedonsiirto vastaa nykyajan terveydenhuollon tarpeisiin.

CoaguChek® Pro II INR-mittari ammattikäyttöön

Ir al video

CoaguChek® Pro II akuuttitilanteissa

Abrir

CoaguChek® Pro II kotisairaanhoidossa

Abrir

CoaguChek® Pro II laboratorioissa ja INR-klinikoilla

Abrir

Hyödynnä Roche Diagnosticsin laskuria

Roche Diagnosticsin kehittämän terveystalousmallinnuksen avulla saat selville, minkälaiset kustannussäästöt sinun on mahdollista saavuttaa sydän- ja verisuonitautien hoidossa.

Laskuri näyttää muun muassa kuinka paljon antikoagulaatiopotilaita on eri kunnissa ja miten tilanne tulee kehittymään väestörakenteen muuttuessa. Työkalun tiedot päivitetään kerran vuodessa ja ne perustuvat KELA:n ja THL:n tilastoihin.

Sección

Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisin kuolinsyy maailmassa. Arviolta kolmannes kuolemista johtuu niistä.

Sydän- ja verisuonitautien lisääntyminen ja niistä johtuvat korkeat hoitokustannukset edellyttävät, että taudit havaitaan varhaisessa vaiheessa. Tärkeää on, että sydän- ja verisuonitauteja päästään hoitamaan ja seuramaan ajoissa.

Roche tarjoaa sydänmerkkiaineiden markkinajohtajana diagnostisia testejä sydämen vajaatoiminnan (heart failure, HF), akuutin sepelvaltimo-oireyhtymän (acute coronary syndrome, ACS) ja eteisvärinän (atrial fibrillation, AF) havaitsemiseksi.

Sydänmerkkiaineiden avulla saadaan usein ratkaisevaa tietoa, kun tarvitaan nopeaa ja tarkkaa diagnoosia.

sauvakävely

Título de sección

cobas h 232 POC – vieritestijärjestelmä nopean päätöksenteon tueksi

cobas h 232 POC -laitteella tehtävään pikatestiin (8–12 minuuttia) muodostuu kaksi näkyvää merkkiviivaa, mikäli näytteessä on tutkittavaa yhdistettä (kontrolli- ja testiviiva). Testiviivan voimakkuus on suoraan verrannollinen tutkittavan analyytin pitoisuuteen näytteessä. Laitteessa oleva kamera-anturi detektoi molemmat merkkiviivat ja mikroprosessori muuntaa testiviivan antaman signaalin numeeriseksi tulokseksi.

Katso opetusvideo ja tutustu cobas h 232 POC -laitteeseen lähemmin. Ladattavasta taskuoppaasta löydät testikohtaiset raja-arvot ja tietoa diagnostisista algoritmeista.

hoitosuositus

Columna 1

Hoitosuosituksen tavoitteena on yhtenäistää sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan omahoidon ohjauksen keskeiset sisällöt, jotta potilas voi saada ohjauksessa riittävät tiedot omahoidon toteuttamiseen.

Suositus on tarkoitettu kaikille sydämen vajaatoimintapotilaan omahoidon ohjausta antaville terveydenhuollon ammattilaisille. Suosituksen sisällöt soveltuvat sairaalahoitojaksolla, kotiutumisvaiheessa ja kotiutumisen jälkeisessä intensiivisen sairauden tilan seurannassa tapahtuvaan omahoidon ohjaukseen.

tutkija

Columna 2

Roche Diagnosticsin ja Medinovan yhteistyössä kehittämä NT-proBNP on kultainen standardi sydämen vajaatoiminnan diagnostiikassa. Nykyään natriureettiset peptidit (NP) ovat keskeisessä asemassa jatkotutkimuksiin ohjaamisessa. Lue, miten NT-proBNP-määritys syntyi.

Columna 1

NT-proBNP on vakiintunut ja erittäin luotettava merkkiaine akuutin ja kroonisen sydämen vajaatoiminnan diagnosointiin ja ennusteen tekemiseen. Sitä käytetään epäillyn systolisen sydämen vajaatoiminnan diagnosoimisessa. Duodecimin Käypä hoito -suosituksen (2017) mukaan sydämen vajaatoiminnan diagnostiikassa natriureettiset peptidit (NP) ovat keskeisessä asemassa jatkotutkimuksiin ohjaamisessa, ja sydämen vajaatoimintaa epäiltäessä suositellaan mittaamaan NP-pitoisuus. Diagnoosi tulee varmentaa sydämen ultraäänitutkimuksella.

  • NT-proBNP on kustannustehokas, luotettava määritys, joka parantaa hoitotuloksia.
  • Vertailukelpoiset tulokset ja raja-arvot kaikilla cobas®-immunokemian analysaattoreilla ja Rochen vierianalytiikkamittareilla.
  • In vivo- ja in vitro -stability mahdollistavat tehokkaan testaamisen ja työnkulun erityisesti sairaalan ulkopuolella.
  • NT-proBNP soveltuu sydämen vajaatoiminnan biomerkkiaineeksi sakubitriili- valsartaaniyhdistelmähoitoa saavilla potilailla.

Columna 2

Troponiini T:n tason nousu tai lasku on tärkeä diagnosointikriteeri korkean riskin potilaille, joilla on sydäninfarkti ilman ST-nousua (NSTEMI). Roche CARDIAC POC Troponin T -testi tukee akuutin sydäninfarktin varhaista diagnosointia.

Yhteisen standardisoinnin ja tulosten vertailukelpoisuuden vuoksi Roche CARDIAC POC Troponin T -testiä voidaan käyttää yhdessä Elecsys® Troponin T high-sensitive -laboratoriotestien ja akuutin sydäninfarktin nopean rule-out/rule-in -tunnin algoritmin kanssa.

Columna 3

European Society of Cardiology (ESC) suosittelee, että päivystykseen tuotavan potilaan tilan arviointi aloitettaisiin mittaamalla D-dimeeri ja arvioimalla syvän laskimotukoksen tai keuhkoembolian todennäköisyys esitietojen ja potilaan tilan perusteella.

D-dimeeri on nopea ja luotettava poissulkutesti, kun epäillään syvää laskimotukosta tai keuhkoemboliaa (yhdessä todennäköisyysarvion kanssa).

Duodecimin Käypä hoito -suosituksen ”Laskimotukos ja keuhkoembolia” (2016) mukaan D-dimeeritesti sopii SLT:n ja KE:n sulkemiseen pois potilailla, joilla tukoksen todennäköisyys on enintään kohtalainen. KE-potilaalla diagnoosivaiheessa todettu plasman suuri D-dimeeripitoisuus korreloi lisääntyneeseen kuolemanriskiin.

Kun SLT:n tai KE:n todennäköisyys arvioidaan riskipisteytyksellä enintään kohtalaiseksi ja D-dimeeritulos on negatiivinen, on negativiinen ennustearvo (NPV) 100 %.

Columna 1

NT-proBNP-testillä sydämen vajaatoiminta havaitaan jo varhaisessa vaiheessa. Se on diagnosoinnin ensimmäinen toimenpide ennen sydämen kaikukuvausta sekä akuutissa että kroonisessa sydämen vajaatoiminnassa.

Columna 2

Roche CARDIAC POC Troponin T -testi on käytössä Århusin yliopistollisessa sairaalassa ja sen ambulansseissa.

nuotio

Columna 3

Syvän laskimotukoksen (SLT) ja keuhkoembolian (KE) taudinkuva vaihtelee oireettomuudesta hengenvaaralliseen verenkierron ja happeutumisen häiriöön tai äkkikuolemaan.

Lue Käypä hoito -suositus

Etämittaus parantaa Esan elämänlaatua

Kuusi vuotta aivoinfarktin jälkeen Esa Karjalainen elää täyttä elämää. Hän seuraa etämittarin avulla veren hyytymisarvoja ja elintärkeän lääkityksen oikeaa tasoa. Etämittauksen ansiosta Esan ei tarvitse käydä laboratoriossa mittauttamassa arvojaan, joten hän voi nauttia eräretkistä ilman stressiä.

Etämittaus mahdollistaa unelmien eläkepäivät

Eläkepäivistä nauttiva Jaakko Nieminen voi golfata milloin ja missä tahansa, koska hän hoitaa terveyttään etämittauksen avulla. “Terveysaseman sairaanhoitaja toimii tukihenkilönäni. Hän seuraa tuloksia ja puuttuu tarpeen vaatiessa asiaan. Yhdessä olemme hyvä tiimi.”

Header

Título 1

tapaaminen

Tietoa hoitopäätöksen tueksi nopeasti. Tehosta hoitoprosessia ja lisää potilasturvallisuutta. cobas h 232 -vieritestijärjestelmä ja CoaguChek-tuoteperhe tarjoavat tehokkaita ja luotettavia ratkaisuja sydän- ja verisuonitautien hoitopolun jokaiseen vaiheeseen.

Título 2

hoitaja

Pyrimme parantamaan potilaiden hoitoa kehittämällä sydän- ja verisuonitautien diagnosointia, hoitoa ja omaseurantaa. Kiinnitämme erityistä huomiota laitteidemme käytettävyyteen. cobas h 232 -vieritestijärjestelmä ja CoaguChek-tuoteperhe tarjoavat molemmat helppokäyttöistä ja luotettavaa teknologiaa.

Placeholder

Título 3

Roche Diagnosticin kehittämän laskurin avulla terveydenhoitoalan päättäjät voivat tarkastella erilaisten antikoagulaatiohoitomallien kustannuksia. Laskuri näyttää muun muassa kuinka paljon antikoagulaatiopotilaita on eri kunnissa ja miten tilanne tulee kehittymään väestörakenteen muuttuessa. Työkalun tiedot päivitetään kerran vuodessa ja ne perustuvat KELA:n ja THL:n tilastoihin.

Osa sydänpotilaista hoidetaan jatkossakin varfariinilla

CoaguChek®-tuoteperhe on kokonaisvaltainen ratkaisu INR-seurantaan.

mittari

Uuden sukupolven INR-mittari ammattikäyttöön – CoaguChek® Pro II

CoaguChek® Pro II -mittari antaa laboratoriotasoisen INR-tuloksen noin minuutissa, jonka jälkeen tulos siirtyy suoraan potilastietojärjestelmään joko QR-koodin avulla tai WLAN-verkossa. CoaguChek® Pro II sopii käytettäväksi INR-poliklinikoilla, kotisairaanhoidossa, ambulansseissa, päivystyksessä, leikkaussalissa ja teho-osastolla – sen avulla laboratoriotasoiset aPTT- ja PT-tulokset ovat hoitohenkilökunnan käytettävissä kaikissa hoitopisteissä yhtä aikaa.

Lataa opas
omamittari

INR-omamittaus missä ja milloin tahansa – CoaguChek® INRange

CoaguChek® INRange on INR-seurannan uusi standardi, joka mahdollistaa omamittauksen missä ja milloin tahansa. CoaguChek® INRange hyödyntää bluetooth-teknologiaa ja toimittaa tulokset ammattilaisten hoitopäätöksen tueksi reaaliajassa. Omahoito on kustannustehokasta, se parantaa hoitoon sitoutumista ja vähentää kuolleisuutta ja komplikaatioita. Telelääketieteen avulla saavutetaan yli 100 miljoonan euron säästö verenohennuslääkityksen seurannassa vuosittain.

Lataa opas
vieritestijärjestelmä

cobas h 232 POC – vieritestijärjestelmä ambulanssikäyttöön ja sydänklinikoille

cobas h 232 POC -vieritestijärjestelmän avulla näet sydänmerkkiaineet yhdellä silmäyksellä. NT-proBNP-, Troponiini T - ja D-dimeerimääritykset auttavat sinua tekemään päätöksen nopeasti.

Tutustu vieritestijärjestelmään

Katso webinaaritallenne PT/INR-testauksesta

Englanninkielisessä PT/INR Testing: Calibration, Correlation, Concordance -webinaarissa filosofian tohtori Marcia L. Zucker käsittelee INR-standardin puuttumista, eri testausmenetelmillä saatujen tulosten vaihtelua ja sitä, miten potilaille voidaan varmistaa paras mahdollinen hoito testitulosten vaihtelusta huolimatta.

Katso webinaaritallenne
persilja

Tromboplastiinin vaikutus INR-arvoihin

CoaguChek® INR -arvot korreloivat hyvin myös muiden, ihmisen rekombinantteja tromboplastiineja käyttävien, järjestelmien INR-arvojen kanssa.

Lataa vertailu
metsässä

Kohti tuettua omahoitoa – katso prosessikuvaus

Miten INR-seuranta aloitetaan omahoidossa? Miten potilaat valitaan omahoitoon? Mitä resursseja tarvitaan? Olemme koonneet kattavan paketin, josta löydät sekä prosessikuvauksen että päätöksentekoa tukevan kriteeristön.

Lataa opas
syksy

INR-klinikkatoiminnan prosessikuvaus – näin sydänklinikka rakennetaan

Mistä lähdetään liikkeelle? Miten käynnistetään toimiva INR-poliklinikka? Mitä vaatii hyvin toimiva ja turvallinen hoitomalli? Laadimme prosessikuvauksen, jossa hyödynsimme Keravan ja Mäntsälän terveyskeskusten INR-klinikoiden toiminnan suunnittelu- ja toteutustietoja.

Lataa opas

One Roche Days 2020 – vaikuta sisältöön!

Suunnittelemme parhaillaan vuoden 2020 asiakastapahtumaamme. Haluamme tarjota asiakkaillemme alamme ajankohtaisimman tiedon ja esitellä uusimmat innovaatiomme.

Mitä sinä haluaisit kuulla ja nähdä tapahtumassamme? Laita meille viestiä. Voit samalla tilata uutiskirjeemme – näin saat kätevästi muistutuksen tapahtumasta sähköpostiisi.

kahvitauko

INR-omahoito tarjoaa parhaat hyödyt potilaalle, hoitohenkilökunnalle ja yhteiskunnalle

INR
omahoito

LAATU

Turvallisempi ja tehokkaampi

Potilaan ymmärrys lääkityksestä ja hoitoon sitoutuminen paranee

Potilas vapautuu laboratoriomatkoista

AK-lääkityksen toimivuus ja hoitomyönteisyys seurannassa

KUSTANNUKSET

Potilaalle pienemmät kustannukset

Kunnalle/shp:lle pienemmät kustannukset

Yhteiskunnalle pienemmät kustannukset

Suora
AK lääke

LAATU

Turvallisempi ja tehokkaampi

Potilaan ymmärrys lääkityksestä ja hoitoon sitoutuminen paranee

Potilas vapautuu laboratoriomatkoista

AK-lääkityksen toimivuus ja hoitomyönteisyys seurannassa

KUSTANNUKSET

Potilaalle pienemmät kustannukset

Kunnalle/shp:lle pienemmät kustannukset

Yhteiskunnalle pienemmät kustannukset

Laboratoriokäynti
+ algoritmi (puh/SMS)

LAATU

Turvallisempi ja tehokkaampi

Potilaan ymmärrys lääkityksestä ja hoitoon sitoutuminen paranee

Potilas vapautuu laboratoriomatkoista

AK-lääkityksen toimivuus ja hoitomyönteisyys seurannassa

KUSTANNUKSET

Potilaalle pienemmät kustannukset

Kunnalle/shp:lle pienemmät kustannukset

Yhteiskunnalle pienemmät kustannukset

Vertailun pohjana: Laboratoriokäynti + puhelu/tekstiviesti

Verenohennuslääkityksen hoitokustannukset Suomessa vuosittain

kustannustaulukko

Lähteet:

  1. World Health Organization: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds). [Accessed October 2018, 13th]
  2. Roffi, M. et al. (2016). Eur Heart J 37(3), 267-315
  3. Rutten et al. https://ipccs.org/2017/12/10/epccs-practical-guidance-on-heart-failure-diagnosis-and-management-in-primary-care/. [Accessed on January 2018, 23rd]
  4. Ponikowski et al. (2016). Eur J Heart Fail. 18:891-975
  5. Yancy et al. (2017). Circulation. 136(6):e137-e161
Date de alta en el centro de preferencias o actualiza tus intereses