New element order is copied to your clipboard. Please paste it in the Element order variable.
2

Nazálny rýchlotest SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal
(na samotestovanie/na testovanie samotným používateľom)

Rýchly. Jednoduchý.

Nazálny rýchlotest SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal od spoločnosti Roche je rýchly a bezpečný test (na samotestovanie/na testovanie samotným používateľom) určený na detekciu špecifického antigénu vírusu SARS-CoV-2 prítomného vo výtere z nosa.

3

Test zakúpite v partnerských lekárňach

Testovaciu sadu si môžete zakúpiť v kamenných predajniach a e-shope lekární BenuDr.Max, MojaLekáreň a Pilulka alebo vo vašej najbližšej lekárni.

    SK Benu.png                         


            
4

 Jednoduché použitie

Jednoduchosť testu spočíva vo výtere z nosa, nie z nosohltana, čo predstavuje menej invazívny, jednoduchší a pohodlnejší spôsob odberu vzorky.


5


Pred vykonaním testu si prečítajte návod na použitiePri samotnom testovaní postupujte podľa krokov popísaných v stručnej referenčnej príručkeNávod na použitie a stručná referenčná príručka sú súčasťou balenia testu.


To watch the video, please allow targeting cookies by clicking here!

Výhody tohto typu testu

Rýchly výsledok

Výsledok testu je dostupný do 15-30 minút. Rýchlotest umožňuje takmer okamžitú identifikáciu pozitívnych prípadov, čo vedie k zvýšenej ochrane a zníženému prenosu infekcie.

Jednoduché použitie

Nazálna vzorka je dostatočná – výter z nosa slúži ako odberový materiál. Znamená to, že odber vzorky je v porovnaní s výterom z nosohltana menej invazívny, jednoduchší a pohodlnejší.

Vysoká presnosť

Vďaka vysokej citlivosti a špecifickosti testu znamená pozitívny výsledok testu aktívnu infekciu aj v neprítomnosti príznakov, čo umožňuje rýchlejšiu identifikáciu aktívnych prípadov infekcie. Negatívny výsledok testu naznačuje nepravdepodobnosť infekcie, naďalej sa však odporúča dodržiavanie všetkých ochranných opatrení.

6
7
Test je dostupný aj v 1ks balení. Vhodný na samotestovanie na základe rozhodnutia ÚNMS SR.
Pred vykonaním testu si prečítajte návod na použitiePri samotnom testovaní postupujte podľa krokov popísaných v stručnej referenčnej príručkeNávod na použitie a stručná referenčná príručka sú súčasťou balenia testu.
8

Príprava na test

Pred začatím si pozorne prečítajte jednotlivé kroky, ktoré predchádzajú testu, a nasledovný návod na použitie:
1. Pred vykonaním testu si umyte ruky vodou a mydlom alebo použite prostriedok na dezinfekciu rúk.
2. Skontrolujte dátum exspirácie uvedený na zadnej strane fóliového vrecka. Testovacie zariadenie po dátume exspirácie nepoužívajte. Po otvorení vrecka sa uistite, že testovacie zariadenie je nepoškodené a indikátor stavu vysušovadla je žltý (= vhodný na použitie).
3. Vyberte tampónovú tyčinku z obalu. Držte ju palcom a ukazovákom za koniec a dbajte pritom na to, aby ste sa tyčinky dotýkali iba na rúčke, nie na tampónovej špičke.

To watch the video, please allow targeting cookies by clicking here!

9

Odber vzorky (výter z nosa)

Mierne zakloňte hlavu a zaveďte tyčinku tampónovou špičkou do nosovej dierky do hĺbky cca 2 cm.
Tampónovú tyčinku 4-krát otočte (celkovo cca 15 sekúnd) proti stene nosa. Odber zopakujte tou istou tampónovou tyčinkou v druhej nosovej dierke.


10

Príprava vzorky

Tampónovú tyčinku vložte do skúmavky s extrakčným tlmivým roztokom. Skúmavku stlačte a otočte tampónovou tyčinkou viac ako 10x.
Počas vyberania tyčinky naďalej stláčajte skúmavku tak, aby sa z tampónu vytlačila všetka tekutina. Na skúmavku pevne pritlačte špicatý uzáver.

11

Vykonanie testu

Položte testovacie zariadenie na rovnú plochu a na označené pole kvapnite 4 kvapky vzorky, ako vidíte na obrázku.

12

Interpretácia výsledkov

Výsledok testu odčítajte po 15 - 30 minútach. 

Pozor! Ak sa výsledok testu odčíta po viac ako 30 minútach, môže byť výsledok nesprávny.

13

Správna interpretácia výsledku

Pozitívny výsledok testu

Prítomnosť testovacej čiarky (T), bez ohľadu na to, aká je slabá, spolu s kontrolnou čiarkou (C) znamená pozitívny výsledok testu.
Aj keď je kontrolná čiarka slabo viditeľná, test je hodnotený ako platný.
Znamená to, že u Vás prebieha aktívna infekcia SARS-CoV-2.
Vždy sa uistite, že je viditeľná kontrolná čiarka (C), aj keď je slabá. V opačnom prípade je test neplatný.

Negatívny výsledok testu

V prípade negatívneho výsledku testu sa objaví iba kontrolná čiarka (C). Testovacia čiarka (T) sa neobjaví.
Negatívny výsledok testu znamená, že infekcia vírusom SARS-CoV-2 je nepravdepodobná. Naďalej však musíte dodržiavať všetky ochranné a hygienické opatrenia.
Vždy sa uistite, že je viditeľná kontrolná čiarka (C), aj keď je slabá. V opačnom prípade je test neplatný.

Neplatný výsledok testu

Ak nie je viditeľná kontrolná čiarka (C), test je neplatný.
V tomto prípade musíte vykonať nový test.

14

Ak je Váš výsledok testu pozitívny, kontaktujte svojho všeobecného lekára alebo Úrad verejného zdravotníctva a dodržujte miestne nariadenia o karanténe. Váš lekár v prípade potreby nariadi potvrdenie pomocou PCR testu.

Pozor: V prípade pretrvávania neplatného výsledku testu (viac ako jeden neplatný test), podozrenia na nežiaducu príhodu, nehodu alebo zlyhanie zdravotníckej pomôcky, kontaktujte linku podpory na tel. čísle 0800 500 631 alebo na emailovej adrese [email protected]

V prípade pochybností (tzn. keď máte pretrvávajúce alebo zhoršujúce sa symptómy) odporúčame test po 1-2 dňoch zopakovať, pretože presnosť testu sa mení v závislosti od fázy infekcie.
Symptomatickí jedinci alebo tí, ktorí prišli do kontaktu s potvrdenými prípadmi, by mali kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo Úrad verejného zdravotníctva, bez ohľadu na výsledok testu.

Informácie o likvidácii odpadových materiálov:
Likvidácia všetkých odpadových materiálov musí byť v súlade s miestnymi predpismi. Použitý test zabaľte do plastového vrecka na odpad (nie je súčasťou balenia) a vyhoďte do komunálneho odpadu alebo nádoby určenej na zber biologicky kontaminovaného odpadu.