New element order is copied to your clipboard. Please paste it in the Element order variable.
Roche
2

Nazálny rýchlotest SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal
(na samotestovanie/na testovanie samotným používateľom)

Nazálny rýchlotest SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal od spoločnosti Roche je rýchly a bezpečný test (na samotestovanie/na testovanie samotným používateľom) určený na detekciu špecifického antigénu vírusu SARS-CoV-2 prítomného vo výtere z nosa.

3
4

Test zakúpite v partnerských lekárňach

Testovaciu sadu si môžete zakúpiť v kamenných predajniach a e-shope lekární BenuDr.Max, MojaLekáreň, Vaša lekáreň a Pilulka, alebo vo vašej najbližšej lekárni.

    SK Benu.png                         


            
5

Optional overline

Jednoduché použitie

Jednoduchosť testu spočíva vo výtere z nosa, nie z nosohltana, čo predstavuje menej invazívny, jednoduchší a pohodlnejší spôsob odberu vzorky.


6


Pred vykonaním testu si prečítajte návod na použitiePri samotnom testovaní postupujte podľa krokov popísaných v stručnej referenčnej príručkeNávod na použitie a stručná referenčná príručka sú súčasťou balenia testu.


To watch the video, please allow targeting cookies by clicking here!

Optional overline

Výhody tohto typu testu

Rýchly výsledok

Výsledok testu je dostupný do 15-30 minút. Rýchlotest umožňuje takmer okamžitú identifikáciu pozitívnych prípadov, čo vedie k zvýšenej ochrane a zníženému prenosu infekcie.

Jednoduché použitie

Nazálna vzorka je dostatočná – výter z nosa slúži ako odberový materiál. Znamená to, že odber vzorky je v porovnaní s výterom z nosohltana menej invazívny, jednoduchší a pohodlnejší.

Vysoká presnosť

Vďaka vysokej citlivosti a špecifickosti testu znamená pozitívny výsledok testu aktívnu infekciu aj v neprítomnosti príznakov, čo umožňuje rýchlejšiu identifikáciu aktívnych prípadov infekcie. Negatívny výsledok testu naznačuje nepravdepodobnosť infekcie, naďalej sa však odporúča dodržiavanie všetkých ochranných opatrení.

7

Optional overline

 

8
Test je dostupný aj v 1ks balení. Vhodný na samotestovanie na základe rozhodnutia ÚNMS SR.
Pred vykonaním testu si prečítajte návod na použitiePri samotnom testovaní postupujte podľa krokov popísaných v stručnej referenčnej príručkeNávod na použitie a stručná referenčná príručka sú súčasťou balenia testu.
9

Príprava na test

Pred začatím si pozorne prečítajte jednotlivé kroky, ktoré predchádzajú testu, a nasledovný návod na použitie:
1. Pred vykonaním testu si umyte ruky vodou a mydlom alebo použite prostriedok na dezinfekciu rúk.
2. Skontrolujte dátum exspirácie uvedený na zadnej strane fóliového vrecka. Testovacie zariadenie po dátume exspirácie nepoužívajte. Po otvorení vrecka sa uistite, že testovacie zariadenie je nepoškodené a indikátor stavu vysušovadla je žltý (= vhodný na použitie).
3. Vyberte tampónovú tyčinku z obalu. Držte ju palcom a ukazovákom za koniec a dbajte pritom na to, aby ste sa tyčinky dotýkali iba na rúčke, nie na tampónovej špičke.

To watch the video, please allow targeting cookies by clicking here!

10

Odber vzorky (výter z nosa)

Mierne zakloňte hlavu a zaveďte tyčinku tampónovou špičkou do nosovej dierky do hĺbky cca 2 cm.
Tampónovú tyčinku 4-krát otočte (celkovo cca 15 sekúnd) proti stene nosa. Odber zopakujte tou istou tampónovou tyčinkou v druhej nosovej dierke.


11

Príprava vzorky

Tampónovú tyčinku vložte do skúmavky s extrakčným tlmivým roztokom. Skúmavku stlačte a otočte tampónovou tyčinkou viac ako 10x.
Počas vyberania tyčinky naďalej stláčajte skúmavku tak, aby sa z tampónu vytlačila všetka tekutina. Na skúmavku pevne pritlačte špicatý uzáver.

12

Vykonanie testu

Položte testovacie zariadenie na rovnú plochu a na označené pole kvapnite 4 kvapky vzorky, ako vidíte na obrázku.

13

Interpretácia výsledkov

Výsledok testu odčítajte po 15 - 30 minútach. 

Pozor! Ak sa výsledok testu odčíta po viac ako 30 minútach, môže byť výsledok nesprávny.

14

Správna interpretácia výsledku

Pozitívny výsledok testu

Prítomnosť testovacej čiarky (T), bez ohľadu na to, aká je slabá, spolu s kontrolnou čiarkou (C) znamená pozitívny výsledok testu.
Aj keď je kontrolná čiarka slabo viditeľná, test je hodnotený ako platný.
Znamená to, že u Vás prebieha aktívna infekcia SARS-CoV-2.
Vždy sa uistite, že je viditeľná kontrolná čiarka (C), aj keď je slabá. V opačnom prípade je test neplatný.

Negatívny výsledok testu

V prípade negatívneho výsledku testu sa objaví iba kontrolná čiarka (C). Testovacia čiarka (T) sa neobjaví.
Negatívny výsledok testu znamená, že infekcia vírusom SARS-CoV-2 je nepravdepodobná. Naďalej však musíte dodržiavať všetky ochranné a hygienické opatrenia.
Vždy sa uistite, že je viditeľná kontrolná čiarka (C), aj keď je slabá. V opačnom prípade je test neplatný.

Neplatný výsledok testu

Ak nie je viditeľná kontrolná čiarka (C), test je neplatný.
V tomto prípade musíte vykonať nový test.

15

Ak je Váš výsledok testu pozitívny, kontaktujte svojho všeobecného lekára alebo Úrad verejného zdravotníctva a dodržujte miestne nariadenia o karanténe. Váš lekár v prípade potreby nariadi potvrdenie pomocou PCR testu.

Pozor: V prípade pretrvávania neplatného výsledku testu (viac ako jeden neplatný test), podozrenia na nežiaducu príhodu, nehodu alebo zlyhanie zdravotníckej pomôcky, kontaktujte linku podpory na tel. čísle 0800 500 631 alebo na emailovej adrese [email protected].

V prípade pochybností (tzn. keď máte pretrvávajúce alebo zhoršujúce sa symptómy) odporúčame test po 1-2 dňoch zopakovať, pretože presnosť testu sa mení v závislosti od fázy infekcie.
Symptomatickí jedinci alebo tí, ktorí prišli do kontaktu s potvrdenými prípadmi, by mali kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo Úrad verejného zdravotníctva, bez ohľadu na výsledok testu.

Informácie o likvidácii odpadových materiálov:
Likvidácia všetkých odpadových materiálov musí byť v súlade s miestnymi predpismi. Použitý test zabaľte do plastového vrecka na odpad (nie je súčasťou balenia) a vyhoďte do komunálneho odpadu alebo nádoby určenej na zber biologicky kontaminovaného odpadu.
18

COVID-19 Scientific Webinar Series

1st Webinar
Coagulopathy in COVID-19
15:00 - 16:15 CET
Welcome and introduction
Prof. Nicole Juffermans
Thrombotic and haemostatic issues in intensive care, which challenges do we face and what the biomarkers tell us
13:30-13:45
Prof. Edwin J.R. van Beek
Role of Radiology and plasma D-dimer in pathophysiological aspects and treatment of COVID-19
13:30-13:45
Dr. Michelle Sholzberg
Anticoagulation & therapeutic management :
Which treatment fits best and how can we monitor?
13:30-13:45
Q& session
2nd Webinar
Lorem ipsum 08 July 2020
15:00 - 16:15 CET
Welcome and introduction
Prof. James Januzzi
Is a member of the Massachusetts General Hospital Cardiology Division. He is the Hutter Family Professor of Medicine at Harvard Medical School and is on faculty at the Harvard Clinical Research Institute
13:30-13:45
Dr. Raphael Twerenbold
Is an interventional cardiologist and senior physician at the Clinic for Cardiology at the University Hospital Basel
13:30-13:45
Prof. Alexandre Mebazaa
Is Professor of Anaesthesiology and Critical Care Medicine at the Hôpital Lariboisière, University Paris 7, France
13:30-13:45
Dr. Zhou Ning
Associate Professor, Division of Cardiology, Tongji Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology
13:30-13:45
Q& session
3rd Webinar
Lorem ipsum 14 July 2020
15:00 - 16:15 CET
Welcome and introduction
W. Conrad Liles
MD, PhD, University of Washington, Seattle, US
13:30-13:45
Tobias Weinberger
MD, Ludwig Maximilian University of Munich, Munich, Germany
13:30-13:45
Q& session
4th Webinar
Lorem ipsum 16 July 2020
15:00 - 16:15 CET
Welcome and introduction
Prof. Anna Kajdy
Head of Obstetrics Department, St. Sophie's Obstetrics and Gynecology Hospital, Warsaw, Poland
13:30-13:45
Prof. Liona Poon
Clinical Professor, Obstetrics, CUHK, Hong Kong
13:30-13:45
Q& session